3D is momenteel dé hype in tv-land. Maar 3D kwam er niet van de ene dag op de andere: de eerste 3D-beelden dateren al van 1840...Een echte 3D-ervaring is sinds het ontstaan van fotografie, film en televisie altijd de heilige graal geweest. De eerste stereoscopische beelden dateren al van 1840, en rond 1890 werden de eerste stereoscopische films gemaakt. Twee normale beelden en mechanische constructies of lenzen werden gebruikt om ze te bekijken.

In 1853 werd de eerste methode voor het maken en weergeven van anaglyfe beelden ontwikkeld: de ene camera maakt een beeld door een roodfilter, een andere door een blauwfilter. Die opgenomen beelden worden overlappend vertoond, maar de kijker krijgt een eenvoudige roodblauwe bril op de neus waardoor het linker- en rechteroog toch een verschillend beeld te zien krijgen. De hersenen interpreteren het verschil tussen beide beelden als diepte.

De eerste commercieel vertoonde 3D-film op basis van anaglyfe beelden was The Power of Love, die al in 1922 het licht zag…

Teleview: een nieuwe invalshoek
In datzelfde jaar maakt ook het Teleview-systeem zijn opwachting. Hierbij tonen twee projectoren alternerend een beeld voor het linker- en rechteroog. Een mechanisch kijktoestel, gesynchroniseerd met beide projectoren, sluit alternerend een van beide ogen af. Het is de eerste toepassing van frame-sequencing. De techniek blijkt echter veel te complex voor die tijd, al zal deze methode veel later opnieuw populair worden door de introductie van... de actieve LC-bril (Liquid Crystal).