Reclame doorspoelen, uitgesteld kijken, er is de laatste tijd nogal wat rond te doen. En helaas lijkt het er meestal op dat we vroeg of laat voor die dingen zullen moeten betalen. Een petitie wil er iets aan doen.

Armand Vervaeck, de initiatiefnemer van deze petitie, heeft er in elk geval genoeg van. Zijn petitie (hier te vinden op change.org) is duidelijk. Hij vraagt aan de Minister van Media, Ingrid Lieten, om de volgende zaken te garanderen door ze in het Vlaamse Mediadecreet op te nemen.

  • Consumenten moeten het recht behouden om gratis reclame door te spoelen.
  • Consumenten moeten programma’s kunnen blijven opnemen, en dat op de manier die zij wensen. Hij verwijst daarbij ook duidelijk naar de moderne mogelijkheden om dat te doen, zoals opnemen in de ‘cloud’.
  • Consumenten moeten die TV-programma’s kunnen bekijken op het scherm van hun keuze, of dat nu een televisie, een laptop of smartphone of tablet is.
  • De Vlaamse TV-kijker moet een plaats krijgen in de media-overlegorganen.

 

De petitie haakt rechtstreeks in op heel wat hete hangijzers die het voorbije jaar uitvoerig aan bod kwamen in de discussies tussen de Vlaamse commerciële zenders en de distributeurs (zoals Telenet en Belgacom). Omdat de zenders vrezen dat hun commercieel model op de helling staat willen ze liefst vermijden dat klanten bijvoorbeeld reclame doorspoelen. Dat resulteerde uiteindelijk in juli 2013 in het decreet ‘Signaalintegriteit’.

Kort gesteld moet een distributeur nu voor elke functionaliteit die het toevoegt aan zijn platform en die toelaat om een uitzending uitgesteld, verkort of gewijzigd te bekijken de toestemming vragen aan de zenders. Dat zoiets op veel kritiek stuitte, vermeldden we recent al (in verband met de wettelijkheid van bhaalu, zie hier).

De zenders lijken voorbij te gaan aan de technische realiteit van vandaag. Hun vraag naar meer controle mag dan legitiem zijn, maar ze getuigt van weinig begrip voor de consument. Als je commercieel model afbrokkelt door technische vooruitgang is het weinig realistisch om de consument die vooruitgang te willen ontzeggen. Dat lijkt iets te veel op struisvogelpolitiek.

Wil je je steun uitdrukkken voor deze petitie, ga dan naar Change.org. Je vindt de initiatiefnemer ook terug op de Facebook-pagina TVinVlaanderen.