Als je thuis auteursrechtelijk beschermde films en cd’s downloadt, doe je wettelijk gezien niets verkeerd. Zelfs als je er niets voor betaalt. Dat claimde professor mediarecht Patrick Van Eecke afgelopen week op Studio Brussel.

De afgelopen maand werd de internetwereld opgeschrikt door enkele Amerikaanse wetsvoorstellen (SOPA en PIPA), bedoeld om online piraterij tegen te gaan. Voor velen gaan deze wetsvoorstellen echter veel te ver. Tegenstanders van de wetsvoorstellen zien ze zelfs als een voorbode van een steeds groter wordende internetcensuur, en bijgevolg als een concrete bedreiging van onze vrijheden op het internet.

Naar aanleiding van dit debacle was professor media- en internetrecht Patrick Van Eecke (van de Universiteit Antwerpen) afgelopen week te gast op Studio Brussel, in het programma Sound of Sam. Daar maakte hij duidelijk dat het 'illegaal' downloaden van films en muziek in België (maar ook in een aantal andere landen, zoals Nederland) toch in overeenstemming kan zijn met de wet. "Iets wat je niet vaak zal horen via de officiële kanalen, zoals Sabam", aldus Van Eecke.

Thuiskopie
In de Belgische auteurswet bestaat namelijk nog steeds het principe van de thuis- of privékopie. Dit achterpoortje bestaat al lang, en zorgde er vroeger voor dat we naar believen televisieprogramma's konden opnemen op een videocassette. Van Eecke oppert dat hetzelfde principe in de Belgische rechtspraak ook van toepassing is op (illegale) downloads.

De FOD Economie stelt dat je voor het kopiëren van een werk normaal gezien eerst toestemming moet vragen aan de mensen die de rechten daarop bezitten. Toch is die toestemming niet altijd nodig, zo blijkt. Om niet in strijd te zijn met de auteurswet, moeten hiervoor wel een aantal duidelijk vastgelegde voorwaarden worden gerespecteerd.

Familie en vrienden
Zo zijn illegale downloads enkel bedoeld voor gebruik in familiale kring, en mogen ze ook enkel daar gemaakt (lees: gedownload en opgeslagen) worden. Met die ‘familiale kring’ wordt overigens eveneens de privésfeer bedoeld. Ook vrienden mogen dus bij jou thuis naar een illegaal gedownloade film komen kijken.

Diezelfde film verspreiden naar anderen toe is echter wel in strijd met de auteurswet, zelfs als je dit gratis voor vrienden of collega’s doet. 

Dit verklaart meteen ook de ophef rond file-sharingsoftware (P2P-netwerken), een weg die heel wat downloaders gebruiken om aan films en muziek te komen. In het buitenland werden al wel regelingen getroffen rond deze materie, omdat je bij deze diensten als gebruiker meestal niet enkel downloadt, maar tegelijkertijd ook aan het uploaden (verspreiden) bent. De Belgische wetgeving heeft hierrond nog geen eenduidige visie geformuleerd.