DE SUBWOOFER
Vooraleer we kijken naar wat de verschillende mogelijkheden zijn, bekijken we eerst de subwoofer van wat dichterbij. Een subwoofer is een luidspreker die specifiek ontworpen en gebouwd is om zeer lage tonen weer te geven. De meeste subwoofers op de markt zijn actieve modellen, wat wil zeggen dat ze over een eigen, ingebouwde versterker beschikken.

Dat laatste brengt met zich mee dat de av-receiver de lage frequenties die de subwoofer weergeeft alvast niet hoeft te versterken. Daar zorgt immers de in de subwoofer ingebouwde versterker voor. Dankzij die taakverdeling houden de versterkermodules in de av-receiver meer energie over om de rest van het frequentiespectrum te versterken.

Daarbij is het niet zozeer de bedoeling om zoveel mogelijk decibels te produceren, maar wel om voordeel te halen uit de meer relaxte geluidsweergave die een versterker doorgaans produceert als hij minder hard moet werken. Meteen een eerste reden waarom een set-up met subwoofer bij een gelijk volumeniveau per definitie beter zou moeten klinken dan eentje zonder.

Maar wat zwaarder doorweegt, is dat gewone luidsprekers nauwelijks in staat zijn om aan de zware eisen te voldoen die worden gesteld aan het weergeven van zeer diepe en krachtige lage frequenties. Uitzonderingen op de regel zijn luidsprekers die een 15-inch (38 cm) of twee 12-inch (30 cm) woofers aan boord hebben. En dan nog alleen op voorwaarde dat elke luidspreker minimaal 200 watt versterkervermogen gevoed krijgt.

Maar dan nog: zelfs in zo’n geval is het nog altijd beter om een gedeelte van de laagweergave over te laten aan één of meer subwoofers. Een subwoofer biedt namelijk veel meer flexibiliteit qua plaatsing dan een gewone luidspreker, en dat brengt met zich mee dat hij zich optimaal laat plaatsen om komaf te maken met room modes.

Room modes uiten zich als krachtige pieken en dalen in het frequentiespectrum, en blijken vooral vervelend in het laag. Ze worden veroorzaakt door een interactie tussen de lengte van de golfvorm van het geluid aan de ene kant en de afstand tussen twee wanden – en ook tussen het plafond en de vloer – aan de andere kant.

Room modes komen voor in elke kamer, zelfs als die ruimte akoestisch geoptimaliseerd is. Het zou ons te ver voeren om dieper op deze materie in te gaan binnen dit artikel. Je moet je er wel van bewust van zijn dat het om een zeer duidelijk waarneembaar verschijnsel gaat dat een significante invloed op de geluidsweergave heeft,  en dat het bijgevolg niet onbelangrijk is om dit verschijnsel aan te pakken.

gerelateerde items