Geïntegreerd of gescheiden?

Een gewone stereoversterker bestaat in feite uit twee delen – een voorversterker en een eindversterker – die in één kast zijn ondergebracht. Om die reden wordt zo’n versterker ook vaak een geïntegreerde versterker genoemd. Maar het is net zo goed mogelijk om een losse voorversterker aan te schaffen en die te combineren met een eindversterker, al dan niet van hetzelfde merk. Dat brengt ons meteen bij de hamvraag: zitten er voordelen vast aan een gescheiden opstelling van de voor- en eindversterker?

Als we ervan uitgaan dat precies dezelfde onderdelen gebruikt zouden worden in een geïntegreerde versterker en in een voorversterker-
eindversterkercombinatie – maar in dat laatste geval verdeeld over twee kasten – dan zal de voorversterker-eindversterkercombinatie normaal gezien beter klinken.
 


De verschillende circuits liggen fysiek immers verder uit elkaar bij die laatste, zodat ze elkaar minder zullen beïnvloeden dan bij een geïntegreerde versterker. Dat betekent dat eventuele signaaldegradatie kleiner zal zijn, wat een positieve invloed op de geluidskwaliteit heeft.

Een ander niet te onderschatten voordeel van een losse voor- en eindversterkercombinatie is dat de geluidsbronnen comfortabel dicht bij de voorversterker kunnen blijven, terwijl de eindversterker netjes tussen de twee luidsprekers geplaatst kan worden. Het gevolg van die opstelling is dat de lengte van de luidsprekerkabels tussen de eindversterker en luidsprekers tot een minimum beperkt kan worden.

Dat is belangrijker dan het lijkt, want hoe langer een luidsprekerkabel is, hoe meer het geluidssignaal er negatief door beïnvloed zal worden. Deze werkwijze heeft mogelijk tot gevolg dat de voor- en eindversterker met een betrekkelijk lange signaalkabel met elkaar verbonden moeten worden, maar dat is niet zo’n probleem voor de geluidskwaliteit. Een lange signaalkabel oefent een minder grote invloed uit op de geluidskwaliteit dan lange luidsprekerkabels.

Nog even terugkomend op de hypothetische situatie waarbij exact dezelfde onderdelen worden gebruikt in een geïntegreerde versterker en in een voor-/eindversterkercombinatie, zal die laatste ook profiteren van de eigen voeding waarover ieder versterkergedeelte beschikt.

In de praktijk zien we trouwens dat fabrikanten van high-end versterkers hun beste technologie presenteren in losse voor- en eindversterkers.

Het antwoord op de vraag die we eerder stelden is dan ook duidelijk: “Ja, het is beter om te investeren in een losse voor- en eindversterker”.

gerelateerde items