De luidspreker is de belangrijkste schakel in de weergaveketen. Op de hifimarkt zijn er echter honderden luidsprekers te koop. Wat zijn de voornaamste overeenkomsten en verschillen tussen al die exemplaren?Er zijn diverse manieren om al dat luidsprekergeweld in te delen in verschillende categorieën. Zo kan je luidsprekers opdelen volgens hun werkingsprincipe (1), maar ook volgens hun afstraalmethode (2), afmetingen (3) en of ze al dan niet (gedeeltelijk) actief zijn (4). Om het overzichtelijk te houden, verklaren we eerst de verschillende ‘opdeelmethodes’ in het kort. Daarna spitten we de verschillen verder uit.

 1. Met het werkingsprincipe doelen we op de manier waarop de luidsprekerunits een elektrisch signaal omzetten naar een akoestisch, hoorbaar signaal. De meest voorkomende luidsprekers zijn van het dynamische type, maar er bestaan bijvoorbeeld ook elektrostatische-, magnetostatische- en hoornluidsprekers.
   
 2. De meeste luidsprekers stralen hun geluid naar voren af – dus naar de luisteraar toe – maar er zijn ook modellen die geluid tegelijk naar voor en naar achter afstralen. Weer andere modellen – de zogenaamde rondomstralers – hebben zelfs een afstraalpatroon van 360 graden.
   
 3. Een logische en praktische manier om luidsprekers op te delen, is door de afmetingen als uitgangspunt te nemen. Sommige luidsprekers kan je aan de muur hangen of op een boekenplank zetten, terwijl andere exemplaren op de grond moeten staan. Weer andere luidsprekers zijn bedoeld om in een muur of plafond geïnstalleerd te worden.
   
 4. We kunnen luidsprekers ook nog opdelen in actieve en passieve exemplaren. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat een actieve luidspreker over één of meer ingebouwde versterkermodules beschikt en een passieve luidspreker niet.
   

Voor de duidelijkheid vermelden we nog even dat je een willekeurige luidspreker een plaatsje kan geven in meerdere categorieën tegelijk. Zo kan je bijvoorbeeld te maken hebben met een dynamische, actieve, rondomstralende vloerstaander.