Om de belangrijkste zaken meteen bij de juiste naam te noemen, leggen we eerst even uit wat de termen multiroom en multisource precies betekenen.Multiroom houdt in dat je muziek vanaf een centrale installatie verdeelt naar meerdere kamers in een woning. Men spreekt in dat verband ook over ‘zones’. Met een multiroom-systeem kan je dus in verschillende kamers van muziek genieten zonder dat je in elk van die kamers een complete geluidsinstallatie moet neerpoten.

De term multisource wordt gebruikt om aan te geven dat een multiroom-systeem in staat is om verschillende geluidsbronnen tegelijkertijd te distribueren naar meerdere kamers. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat een multiroom-systeem zonder multisource weliswaar muziek kan distribueren naar verschillende zones tegelijk, maar dat het dan telkens wel om dezelfde geluidsbron gaat die in elke kamer klinkt.

Als dus iemand een cd’tje van André Hazes op het multiroomsysteem heeft losgelaten, zal de man z’n zoetgevooisde stem het enige zijn wat er op het hele systeem te horen valt. Geen enkel probleem als je alleen woont, maar vervelend als de andere huisbewoners er een andere smaak op nahouden.

Met een multisource-systeem kan je in de woonkamer naar de bewuste cd van André Hazes luisteren, terwijl tegelijkertijd iemand Studio Brussel heeft opstaan in de slaapkamer en een hippe vogel zich op de laatste Trentemöller staat uit te leven in de badkamer.

Gelukkig zijn de meeste moderne multiroom-systemen van het multisource-type, maar het blijft een belangrijk verhaal om in het achterhoofd te houden. Al is het maar omdat multiroom-systemen sowieso beperkt zijn in capaciteit.

Zo zal je niet zomaar in staat zijn om pakweg dertig verschillende kamers van muziek te voorzien – hotel- en kasteeleigenaren zijn allicht lichtelijk teleurgesteld – laat staan dat er in die dertig zones naar evenveel verschillende muziekjes kan worden geluisterd.

Hoeveel zones / bronnen heb ik nodig?
Het antwoord op de eerste vraag is eenvoudig. Ga na op hoeveel verschillende plaatsen je in en rond de woning naar muziek wil luisteren, en je hebt het aantal benodigde zones. In een middelgrote gezinswoning zouden dat bijvoorbeeld zeven zones kunnen zijn: de woonkamer, keuken, slaapkamer van de ouders, slaapkamer van de zoon, slaapkamer van de dochter, badkamer en het terras.

Het antwoord op de tweede vraag – hoeveel bronnen? – is zo mogelijk nog eenvoudiger. Het aantal bewoners is hier de maatstaf. Het is immers zinloos om naar vijf of meer verschillende bronnen tegelijk te kunnen luisteren als je maar met z’n drieën bent. Wie nog aan gezinsuitbreiding wil doen in de nabije toekomst, dient uiteraard één en ander naar boven af te ronden.