Bij bi-amping worden de luidsprekers aangesloten op twee (eind)versterkers. De ene versterker stuurt de treble en midrange aan, de andere neemt de lage tonen voor z'n rekening. De luidsprekers moeten hiervoor natuurlijk wel over de geschikte aansluitingen beschikken.