Twee onafhankelijke filmproducenten beschouwen downloaders als toekomstige gulle gevers. Ze bouwen een P2P-donatiesysteem dat een waarderende aalmoes makkelijk mogelijk maakt.

De makers van Steal This Film en Steal This Film 2, kritische documentaires over de copyrightindustrie, boden hun materiaal via P2P-netwerken aan om zoveel mogelijk kijkers te krijgen. Zij vroegen om een donatie voor hun moeite en kregen 0,1 procent van hun publiek zover om binnen twee maanden na de online première geld over te maken.

Daarom hebben ze Voluntary Donations (VODO) opgericht, een project dat hun collega's op dezelfde manier geld moet opleveren. De twee willen samenwerken met P2P-software en videospelers, die het "zo triviaal mogelijk voor donoren maken om vrijwillige giften over te maken wanneer ze zich het meest 'verbonden' voelen met de artiest; terwijl ze genieten van de media".

VODO denkt dat vijftien donoren per honderd downloaders een haalbaar streven is en wijst daarbij op Radiohead en Nine Inch Nails, twee bands die hun muziek online weggaven en met succes hun luisteraars om een vrijwillige bijdrage vroegen. Het is nog niet bekend met welke software de initiatiefnemers van VODO willen samenwerken, maar ze maken bekend dat ze 'videovingerafdrukken' aan de filmbestanden willen toevoegen om eerlijke verspreiding te garanderen.