Kort vóór de zomer bond fabrikant Apple eindelijk in. Jarenlang gaven ze op hun producten maar één jaar garantie, terwijl Europa verkopers verplicht om twee jaar te bieden.

Toch is de ene garantie de andere niet, en wordt er een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke en de fabrieksgarantie. En tussen consumenten en bedrijfsklanten. Hoe zit het nu?

Sinds 2005 bestaat er binnen de Europese Unie een verplichte wettelijke garantie op elk consumptiegoed dat verkocht wordt. De wettelijke garantie loopt over een termijn van twee jaar, geldend vanaf de datum van aankoop en mits u over een betalingsbewijs beschikt. Wordt uw toestel in die periode hersteld, dan begint er dus niet opnieuw een periode van twee jaar te lopen.