Bhaalu is een bijzonder handig product: uitgesteld kijken naar een brede selectie van al je zenders en bovendien ook ver terug kunnen gaan in die opnames. Maar bhaalu stootte bij zijn lancering op heel wat controverse.

Bart Van Coppenolle, CEO van Right Brain, de firma achter bhaalu, schreef vandaag een column in datanews die toelicht waarom bhaalu, volgens zijn lezing, wettelijk perfect in orde is. Lees het stuk zeker even na. Kort samengevat: De consument moet een geldige factuur voor tv-distributie voorleggen en steelt daarom geen content. Hij betaalt auteursrechten. Hij maakt enkel gebruik van de wet thuiskopie en die laat opnames in de cloud toe. Omdat bhaalu een videorecorder is en geen distributiedienst hoeft bhaalu geen toestemming van de zenders. Verder benadrukt hij dat bhaalu wel een redelijke vergoeding wil betalen, maar geen herdistributielicentie, vermits er van herdistributie geen sprake is.

Dat we bhaalu een interessant en goed product vinden kan je lezen in onze review (hier, en hier voor de tablet-ervaring). Bij de zenders was er echter een ander geluid te horen. Die vinden dat bhaalu inbreuk pleegt op het zogenaamde ‘decreet signaalintegriteit’, een stukje Vlaamse wetgeving dat bepaalt dat televisiezenders eigenaar zijn van hun signaal en distributeurs de toestemming moeten vragen vooraleer ze ingrepen plegen op dat signaal. Helaas wringt daar het schoentje, want ook uitgesteld kijken zou tellen als een ingreep op het signaal.