Een inbreuk op de opgestelde voorwaarden betekent een inbreuk op het auteursrecht, en kan bijgevolg leiden tot zware boetes. Zo werd een Vlaamse fabrieksarbeider recent beschuldigd van een inbreuk op het auteursrecht, door een album van de Kaiser Chiefs illegaal te verspreiden.

De vele honderden illegale kopieën van films en cd’s die in de nasleep van het gerechtelijk onderzoek op zijn computer werden aangetroffen, zouden in de geest van de thuiskopie evenwel perfect wettelijk zijn.

Politieke tegenstand
Vanuit politieke hoek is niet iedereen even blij met zulke vrijheden. "Momenteel zijn er drie wetsvoorstellen neergelegd in het Parlement, die het illegaal downloaden aan banden zouden kunnen leggen", aldus Van Eecke.

Toch veroorzaken ook deze voorstellen controverse, omdat ze zich toespitsen op de eindgebruiker, terwijl die volgens Van Eecke juist het recht zou moeten hebben om te downloaden wat hij wil. Hij stelt dat het eerder de leverancier van die illegale informatie is die strenger aangepakt zou moeten worden.

Respect
Maar hoewel illegaal downloaden volgens Van Eecke perfect legaal kan zijn, is er nog altijd een moreel bezwaar dat in deze kwestie meespeelt. "Het is niet omdat dit achterpoortje bestaat, dat je geen respect meer moet hebben voor de auteurs van een muziekwerk of een film", aldus Van Eecke.

Van tijd tot tijd eens stilstaan bij de artistieke en financiële inspanningen die de auteur levert – en deze ook effectief erkennen door een werk aan te schaffen – kan met andere woorden nooit kwaad. Integendeel zelfs.

2/2
gerelateerde items