Jamie Biesemans

Afwerking

Het is geen regel die altijd geldt, maar een belangrijk verschil tussen middenklassers en toptelefoons blijft het niveau van afwerking. Een Apple iPhone, Sony Xperia Z1 of de EISA-winnende HTC One zijn apparaten die bijzonder goed zijn afgewerkt.

Tegenover de plastic van goedkopere modellen staat gefreesd aluminium en glas. Al moet gezegd worden dat niet alle plastics evenwaardig of minderwaardig zijn. Samsung en Nokia bijvoorbeeld zijn sterk in het produceren van hoogwaardige kunststoffen die niet onluxueus overkomen. 

gerelateerde items