Volledigheidshalve publiceren we naast een uitgebreid overzicht van alle EISA Awards ook een compact overzicht van alle prijswinnaars hieronder.