Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat Scarlet, en bijgevolg elke andere Europese internetprovider, geen internetverkeer hoeft te filteren. De uitspraak komt er na een jarenlange juridische strijd met auteursrechtenorganisatie Sabam.


Concreet zegt het Europees Hof dat een nationale rechter een internetprovider niet mag verplichten om een filtersysteem in te voeren dat het illegaal downloaden van bestanden voorkomt. Zo klinkt het in de persmededeling van het hof.
 

2004-2011
Daarmee komt er een belangrijke uitspraak in de juridische strijd die Sabam in 2004 begon. Sabam diende toen een klacht in tegen provider Tiscali, intussen overgenomen door Scarlet, om te voorkomen dat diens klanten via P2P-software muziekbestanden van Sabams artiesten konden downloaden.

Dat was de aftrap voor een jarenlange strijd met één centrale vraag: moet Scarlet een filtersysteem installeren dat illegale muziekdownloads herkent en blokkeert?

In 2007 bleek dat dit inderdaad moest gebeuren. Dat besluit werd genomen na een onderzoek waaruit bleek dat er wel degelijk filtersystemen voor bestonden. Maar Scarlet ging in beroep en in september 2008 werd het standpunt herzien. De genoemde filtertechnieken bleken ongeschikt. Daarbij kwam ook aan het licht dat Sabam de rechter foute informatie had gegeven, waarvoor de auteursrechtenmaatschappij zich toen heeft verontschuldigd.

Eind 2009 werd de zaak hervat voor een uitspraak in februari 2010. Maar toen besloot de rechter van het hof van beroep de zaak door te verwijzen naar het Europees Hof van Justitie. Die velt vandaag een oordeel dat meteen ook van kracht is voor alle internetproviders in de Europese Unie.