Toon alles (3)
Jamie Biesemans

Eerst meten

De Live Room Correction Suite bestaat uit twee programma’s: de Dirac Live Calibration Tool en de Dirac Audio Processor. Het laatste is de applicatie die je het meeste gebruikt. Terwijl je muziek beluistert, draait de audioprocessor op de achtergrond en past het automatisch de audiostream aan op basis van een filter. Die filter, die bekom je door in de kalibratietool metingen van je luisterruimte uit te voeren en de nodige berekeningen te laten uitvoeren. De wakkere lezer zal het meteen door hebben: naast de software moet je dus over een geschikte microfoon beschikken. Liefst e´e´n met een vlakke karakteristiek. Maar omdat een meetmicrofoon toch meestal aan de dure kant is, kan je werken met een goedkopere microfoon - op voorwaarde dat je voor die microfoon een kalibratiebestand kan opsnorren. Wij gingen aan de slag met de MiniDSP UMIK-1, een vrij betaalbare USB-meetmicrofoon die Dirac zelf aanraadt en waarvan je online een custom kalibratiebestand kan downloaden.
 

Meten en kalibreren, het klinkt ingewikkeld, maar de Live Calibration Tool werkt met een eenvoudig stappenplan dat iedereen kan uitvoeren. Het kritische moment is natuurlijk de eigenlijk meting - of moeten we zeggen: metingen. Voor het beste resultaat moet je immers negen metingen op verschillende posities maken. In de software geef je aan of je luisterplek de vorm aanneemt van een enkele stoel, sofa of een heus auditorium, en naargelang je keuze krijg je een grafische voorstelling van waar de microfoon voor een bepaalde meting gepositioneerd wordt. Ondanks de mogelijkheid om de meetpositie vanuit verschillende hoeken te bekijken (bijvoorbeeld vooraanzicht of bovenaf), is het toch goed kijken om de juiste plaats te bepalen. Tijdens elke meting wordt een testtoon afgespeeld die een breed frequentiebereik doorloopt. Het hangt van de gevoeligheid van de microfoon af, maar bij onze UMIK-1 moest het volume daarbij behoorlijk hoog liggen. Mensen met een flinke hoest of spelende kinderen, op dit moment moeten ze het vertrek verlaten om de meting niet te verstoren. 

Filtertje rollen
Na de negen metingen serveert de Calibration Tool je een frequentieresponscurve van je ruimte, per kanaal. In onze testruimte bleek er een behoorlijk verschil te bestaan tussen het linkse en rechtse kanaal, wellicht ten gevolge van een deur aan een kant van de ruimte en een (tijdelijke) collectie dozen aan een andere kant. Hoewel de tool je meteen een betere curve aanbiedt, kan je makkelijk zelf aanpassingen maken. Aangezien je na elke aanpassing een nieuwe filter kan aanmaken om die achteraf in de Audio Processor te laden (waar je ze in realtime kan in- en uitschakelen) is er wel wat ruimte voor het experimenteren. Nog even aangeven dat je filters aanmaakt voor elke ondersteunde sampling rate. De DAC in onze Onkyo-voorversterker vereist bijvoorbeeld een filter voor 44,1, 48, 96 en 192 KHz.

De Audio Processor is extreem eenvoudig opgebouwd. Je kan tot vier filters laden en die individueel activeren. Het effect hoor je meteen, zodat je tijdens het beluisteren van een muziekstuk de invloed kan aanhoren. Per filter kan je nog bescheiden sleutelen aan het eindresultaat, door per kanaal met de gain en delay te spelen. 

gerelateerde items