Net als bij z’n grote broer de M2 is deze C390 DD dus een volledig digitale versterker, die bronsignalen over het hele signaalpad binnen het digitale domein houdt tot ze uiteindelijk naar de luidsprekers worden gestuurd – dit in tegenstelling tot een doordeweekse klasse D-versterker, waarnaar ook weleens (verkeerdelijk) als ‘digitaal’ wordt verwezen.

Dat verschil is belangrijker dan het lijkt: het maakt immers een aantal klassieke tussenstappen overbodig in het signaalpad, die ruis en vervorming kunnen opleveren.

Daarnaast maakt deze NAD gebruik van Direct Digital Feedback, een opmer- kelijke correctietechnologie die pulsefouten opspoort en ze razendsnel corrigeert. Daardoor zouden er geen ongewenste afwijkingen meer kunnen optreden in het versterkte signaal.