De AS851 is dus de 'grote broer' van de AS351, die in FWD Magazine 39 besproken werd. Bij de review van de AS351 wezen we er al op dat het toestel zeker qua laagweergave niet echt een topper is, wat grotendeels verklaard kan worden door de beperkte afmetingen ervan.

De AS851 lijkt op dat vlak alvast in het voordeel te zijn, met z'n grotere kastinhoud. Qua vormgeving leunt hij wel nauw aan bij de kleinere variant. Die gelijkenis zorgde er overigens ook voor dat we in FWD Magazine 39 verkeerdelijk de afbeelding van de AS851 plaatsten bij de bespreking van de AS351...

Net zoals de Philips AS351, is ook deze AS851 een heel bijzonder apparaat. Het is namelijk een van de eerste speakerdocks die expliciet mikt op mensen met een Android-telefoon. Die vinden hun gading immers niet in het grote aanbod iPhone-docks, die allemaal werken met een Apple-specifieke connector.

Als Android-gebruiker had je tot nu toe eigenlijk maar één alternatief: een speakerdock met Bluetooth. Die zijn zeldzamer dan de iPhone-luidsprekers, maar niet echt onvindbaar. Het grote nadeel is echter dat Bluetooth veel stroom vreet en je smartphone snel met een lege batterij te kampen heeft wanneer je muziek streamt via die draadloze verbinding.